GR-16 HoTT

 

GR-16 HoTT

Tekniske data
Pris i eske

Kr.875,00

GR-16-lose

Kr.845,00

Spesifikasjoner.

Temperatur område : - 15...+70 °C
Antenne lengde: 2 x ledning 145 (Aktiv antenne 30 mm)
Total vekt, ca.: 12 g
Frequency : 2400 ... 2483.5 MHz
Rekkevidde inntil. : 4000 m
Dimensjoner (LxWxH): 46 x 21 x 14 mm
Modulation: 2.4GHz FHSS
Strømtrekk : 70 mA
Operating voltage : (2,5) 3,6 ... 8,4 V

GR-16 HoTT
Her er en sammenligning med SMC-14/ R-700/SMC 16 scan


GR-16 8 kn. mottager

Med GRAUPNER HoTT 2.4 GHz teknogi. Mottageren har et nytt hopping telemetri høyfrekvent overføring system, med state-of-the-art komponenter,
Og den aller nyeste softvaren. Mottageren har antenne diversity. D.v.s. at mottageren hele tiden bytter til den antenna som har best signal kvalitet.
Og ved retursignal, altid bruker den antenna som sist ble brukt ved mottak av signaler.
Dette sikrer at retursignaler, med telemetri data altid går over den antennen som har best signal.
Data med mottagerspenning, temperatur og signal kvalitet blir hele tiden sendt ned til sender modulen. Hvor alle date lagres på et Micro SD-kort.

Ved hjelp av en Graupner Smart boks så får en og alle data på skjerm.

 • Ved bruk av opp til 75 kanaler så er brukeren sikker på maksimal sikkerhet mot forstyrrelser.
 • Det store spennings området for mottageren fra 3,5V-8,4V (mottageren fungerer ned til 2,5V) sikrer full funksjonalitet helt ned til der hvor batteriet virkelig dropper.
 • To LED signal lamper varsler spennings dropp. D.v.s. at Graupner har beholdt den gode innebygde batteriovervåkingen som vi kjenner fra IFS.
 • Størrelsen og vekt er holdt på et minimum.
 • Mottagerens følsomhet og rekkevidde er enda bedre enn de 2 andre 2,4 Ghz systemene som Graupner har i sitt program.
 • Servo tilkoblinger er i enden. (vannrett)
 • Failsafe kan programeres til, hold, av og standard (channel 1 failsafe; resten av kanalene settes til hold).


Funksjoner med SMART-BOX:
 • 3 programerbare mixere
 • Linear, degressive, og exponential programering av servo kurver
 • Buzzer signal programerbar i kanel 8 utgangen
 • Begrensninger og servo retninger er programerbare også i mottageren
 • Failsafe, hold, og OFF kan programeres individuelt for alle servo kanaler
 • Alarmnivåer er programerbare for undervoltage, Øvre og nedre temperatur,
 • Servo test funksjon

 

LOGO

HoTT-fordeler:

 • Enkel og ekstrem hurtig binding.
 • Rekkevidde test med alarmfunksjon.
 • Overvåking av spenning både i sender og mottager, med alarm
 • Ekstrem stor spennings område for mottageren fra
  3.6 V til 8.4 V (fungerer til 2.5V)
 • Failsafe, fritt kanalvalg (kanalrekkefølge); mikse funksjoner og alle servojusteringer, kan enkelt programeres med HoTT-Smartbox (det gjør at en liten radio som MX-12 HoTT har enda flere miksemuligheter enn det som er i senderens program).
 • Binding av mange mottagere for og utvide antall kanaler, funksjoner (maks 32 kanaler)
 • Opp til 4 servoer styres eksakt samtidig som en datablokk med en oppdaterings rate på 10 ms. (millisekunder) gjelder digitale servoer. analoge har 20 ms oppdateringrate.
 • Maksimal sikkerhet mot forstyrrelser ved hjelp av optimalisert frekvens hopping, og stor spredning av antall kanaler. ( 75 kanaler) (Futaba har 38 kanaler, IFS og JETI har 16 kanaler)
 • Intelligent Data overføring med korreksjons funsjoner.
 • Extrem rask rebinding,(8 ms.) selv ved maksimal rekkevidde.
  Telemetry controll i real time
 • Over 200 systemer kan brukes samtidig
 • Eventuelle oppdateringer skjer med USB interface
   

For bestillinger: bruk e-post thorbjorn@rc-seilfly.no eller telefon 22267300. Besøksadresse: Rollsvei 4 1820 Spydeberg