Graupner MX-16 HoTT.

 

MX-16HoTT

Tekniske data

Pris MX-16 HoTT

 

Tilbud-Kr.1500,00
   
  NB. tilbudet gjelder i begrenset tid!
 
   

Tekniske Data

Kanaler: 8 Funktionen, 4 trimmbar
Temperatur område: -15 ... +55 °C
Totalvekt ca.: med Senderbatteri 880 gr.
Frekvens: 2400 ... 2483,5 MHz
Rekkevidde ca.: 4000 m
Dimensjoner ca.: 195 x 190 x 85 mm
Modulation: FHSS
Driftspenning: 9,6 ... 12 V

MX-16 sett inneholdert:
Microcomputer-Sender Graupner HoTT mx-16 med NiMH-Senderakku RTU 2000mAh,
Mottager Graupner HoTT GR-16, Bryterkabel.

Beskrivelse:

MX-16 med 8 kanaler vil dekke behovet for de aller fleste avanserte modell piloter.

Ved bruk av det nye FHSS Graupner HoTT 2,4 GHz systemet, så har mann maksimal sikkerhet og funksjonalitet.
Dette ved hjelp av 2-veis komunikasjon mellom sender og mottager.
Med tilkobling av en telemetriboks og ekstra sensorer, så er det full real time telemetri.

MX-16 Sender har 12 Modeller lagring kapasitet. Programeringen er enkel ved hjelp av Graupners fantastiske softvare.
Alle brytere og funksjons knapper er helt fritt programerbare.
Et kontrast kraftig, 5-linjet display viser tydelig alle innstillinger.

Microcomputer-overføring system i moderne 2,4 GHz Graupner HoTT Technologie
Bidirektionale Komunikasjon mellom Sender og Mottager
Kort Antenne, leddet slik at den kan vinkles riktig.


HoTT-fordeler:

 • Enkel og ekstrem hurtig binding.
 • Rekkevidde test med alarmfunksjon.
 • Overvåking av spenning både i sender og mottager, med alarm
 • Ekstrem stor spennings område for mottageren fra
  3.6 V til 8.4 V (fungerer til 2.5V)
 • Failsafe, fritt kanalvalg (kanalrekkefølge); mikse funksjoner og alle servojusteringer, kan enkelt programeres med HoTT-Smartbox (det gjør at en liten radio som MX-12 HoTT har enda flere miksemuligheter enn det som er i senderens program).
 • Binding av mange motagere for og utvide antall kanaler, funksjoner (maks 32 kanaler)
 • Opp til 4 servoer styres eksakt samtidig som en datablokk med en oppdaterings rate på 10 ms. (millisekunder) gjelder digitale servoer. analoge har 20 ms oppdateringrate.
 • Maksimal sikkerhet for forstyrrelser ved hjelp av optimalisert frekvens hopping, og stor spredning av antall kanaler. ( 75 kanaler) (Spektrum har 2 kanaler, IFS og JETI har 16 kanaler)
 • Intelligent Data overføring med korreksjons funsjoner.
 • Extrem rask rebinding,(8 ms. JETI har 25 ms.) selv ved maksimal rekkevidde.
  Telemetry controll i real time
 • Over 200 systemer kan brukes samtidig
 • Eventuelle oppdateringer skjer med USB interface

 


MX-16 COMPUTERSYSTEM 2.4 GRAUPNER HoTT
Best.-Nr. 4755

Bruk og programvare er av samme konsept som kjent fra MC-19 til MC-24.
Et kontrastkraftig grafikkdisplay gir perfekt kontroll og oversikt over alle innstiller av servoer, miksere, klokker og driftspenning.
8 kanaler.
Fri programering av alle brytere.
12 modellers memory.
4 brytere, hvorav 1 stk 3 punkt.1 stk trykkbryter, 1 analoge kanaler og 2 digital funksjoner.
Stikkemode 1-4 valgbar.

Omfattende programmer for seil-motorfly og helikopter.

Servobegrensninger på alle kanaler.Og for alle endepunkter.
Subtrim for alle kanaler.
2-trinns Dual-Expo instillinger. Valgbar under flukt som separate valg, eller som flyfaser.

Alternative failsafe valg, "hold" eller forhands programerte innstillinger på alle servoer.

Stoppeklokke/nedtelling med alarm.

Modelkopi funksjon mellom modeller.


 

 

Praktisk bruk av MX-16


I en svært komplett og fyldig bruksanvisning, så er det en serie programeringsforslag til hvordan forskjellige modell typer skal settes opp.

MX-16 har ferdige programmer for bl.a. motorfly, alt av deltavinger, Helikopter med miksere foe 2-3 eller 4 servoer på swach plate.
Seilfly og seilfly med elektromotor.

Studer disse programerings mulighetene, og se om du finner noen annen radio i samme prisklasse som har samme muligheter!


Motorfly/F3A.


Her er det en inngående forklaring av miksere for og sette opp koblinger i forskjellige settinger som.Knive edge, rygg.stig og stup.
Dette for at modellen skal gå rett i alle settinger.

Seilfly.

MX-16 har alle miksere for avansert seilfly med 3 flyfaser, med separat lagrig av digitale trimmer i alle faser.
Butterfly miks mm.
I tilegg til 3 flyfaser så bruker Thorbjørn 2 stk vippetaster til og finjustere flaps setting på flaps og på balanser ror i 2 av fasene,
dette for og kunne tilpasse start flaps og varighetsetting etter forholdene.

Seilfly med elektromotor.

I tilegg til 3 flyfaser, så er det mulig og kjøre el-motor på 3 forskjellige måter.
Bl.a. så er det mulig og velge mellom motor og butterfly miks på Trottel stikka.
Dette ved hjelp av en 2- pungts bryter.
Det er her mulig og velge stikke retning avhengig av om mann er en motorflyger med reflekser formet av dette,
eller en typisk seilflyger med motsatte reflekser på "trottel stikke"

   

For bestillinger: bruk e-post thorbjorn@rc-seilfly.no eller telefon 22267300. Besøksadresse: Rollsvei 4 1820 Spydeberg